Szanowni Państwo!

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast zaprasza do udziału w warsztatach nt. „Przedsiębiorcy, a organa administracji publicznej, czyli punkty zapalne w gospodarce odpadami (komunalnymi).”, które odbędzie się w dniu 07.03.2024 r. w Łodzi w Hotelu Agat (ul. Strykowska 94; 91-604 Łódź; www.agathotel.pl).

 

Czytaj więcej
PONIEDZIAŁEK, 26 lutego 2024 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Bogumiła, Aleksandry, Mirosławy

KONKURS "DYREKTOR ROKU"

Dyrektor Roku 2022Organizatorem konkursu o tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta jest Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i miesięcznik "Przegląd Komunalny". Celem tego przedsięwzięcia jest nagrodzenie prezesów i dyrektorów zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami. O tytuł Dyrektora Roku może ubiegać się prezes lub dyrektor firmy spełniającej warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Dodatkowym kryterium jest co najmniej pięcioletni staż pracy na ww. stanowisku.


CO NOWEGO W PRAWIE

CO NOWEGO W PRAWIE
 • DZIENNIK USTAW  poz. 2151, z dnia 2021-11-26
  Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

 • DZIENNIK USTAW  poz. 1648, z dnia 2021-09-08
  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach

 • DZIENNIK USTAW  poz. 2361, z dnia 2020-12-17
  Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

 • DZIENNIK USTAW  poz. 1755, z dnia 2019-09-16
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

 • DZIENNIK USTAW  poz. 1579, z dnia 2019-08-22
  Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

 • DZIENNIK USTAW  poz. 1592, z dnia 2018-08-21
  Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

 • DZIENNIK USTAW  poz. 2056, z dnia 2017-11-07
  Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw

 • DZIENNIK USTAW  poz. 2167, z dnia 2016-12-27
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych

 • DZIENNIK USTAW  poz. 1987, z dnia 2016-12-09
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach

Raport nr 1 firmy HSM Polska

Raport nr 1 firmy HSM Polska:

"Rynek gospodarki odpadami po wprowadzeniu rewolucji śmieciowej"

stan na wrzesień 2014

Historia Gospodarki Odpadami

Historia Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Grupa zamknięta - wymaga logowania
Udostępnij