Zarząd Krajowy Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast zaprasza Państwa do udziału w obradach 49. Zjazdu naszego stowarzyszenia organizowanego w dniach 21-24.09.2016 r. w Hotelu Stok w Wiśle. Gospodarzem Zjazdu będzie Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej.

Podczas edycji Zjazdu wiodącymi tematami będą:

 • Zamówienia publiczne – istotne zmiany.
 • Co dalej z instalacjami MBP?
 • Jak widzą przyszłość rynku surowców wtórnych?
 • Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce w perspektywie do 2030 roku.
 • Fundusze inwestycyjne w gospodarce odpadami w perspektywie 2014 – 2020.
 • Nowe zasady pomocy publicznej w gospodarce odpadami komunalnymi 2014-2020.
 • Norweski mechanizm finansowy jako narzędzie w kształtowaniu cyrkulacyjnej gospodarki odpadami.
 • Źródła odorów przy zagospodarowywaniu odpadów - ocena uciążliwości zapachowej.
 • Dobre praktyki w ograniczeniu oddziaływania zapachowego na wybranych przykładach.
 • Innowacyjne technologie konwersji odpadów komunalnych.
 • Prefabrykowane punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 • Jak pracować żeby nie zwariować?.
49. Zjazd KFDZOM - czytaj więcej
NIEDZIELA, 28 sierpnia 2016 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Patrycji, Erazma, Augustyna

KONKURS "DYREKTOR ROKU"

Dyrektor Roku 2015Organizatorem konkursu o tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta jest miesięcznik "Przegląd Komunalny" i Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast. Celem tego przedsięwzięcia jest nagrodzenie prezesów i dyrektorów zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami. O tytuł Dyrektora Roku może ubiegać się prezes lub dyrektor firmy spełniającej warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Dodatkowym kryterium jest co najmniej pięcioletni staż pracy na ww. stanowisku.


CO NOWEGO W PRAWIE

CO NOWEGO W PRAWIE
 • DZIENNIK USTAW  nr 1 poz. 250, z dnia 2016-02-29
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 • DZIENNIK USTAW  nr 1 poz. 136, z dnia 2015-01-26
  Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie urzędów celnych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym

 • DZIENNIK USTAW  nr 1 poz. 132, z dnia 2015-01-23
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10

 • DZIENNIK USTAW  nr 1 poz. 125, z dnia 2015-01-23
  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie odpadów pochodzących z procesów wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania tych odpadów, które nie mogą być unieszkodliwiane przez ich składowanie

Raport nr 1 firmy HSM Polska

Raport nr 1 firmy HSM Polska:

"Rynek gospodarki odpadami po wprowadzeniu rewolucji śmieciowej"

stan na wrzesień 2014

Historia Gospodarki Odpadami

Historia Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej