Krajowe Forum Dyrektorów zakładów Oczyszczania Miat zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu nt. "Ochrony danych osobowych w gospodarce odpadami", które odbędzie się w dniu 7 marca br. w Łodzi w Hotelu AGAT ( ul. Strykowska 94, 91-604 Łódź).
Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9:30 - w Sali konferencyjnej hotelu AGAT (parter). Przewidywany czas szkolenia: około 5 godzin. Prowadzący szkolenie: Mec. Urszula Szefler, Radca Prawny

Czytaj więcej
NIEDZIELA, 25 lutego 2018 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Wiktora, Cezarego, Zygfryda

ENVICON - święto ochrony środowiska

ENVICON - święto ochrony środowiska

Ochrona środowiska w świetle uwarunkowań gospodarczych od poziomu lokalnego po globalny, ze szczególnym naciskiem na gospodarkę o obiegu zamkniętym, to tematy, które zdominowały tegoroczny Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON. Jubileuszowa, XX edycja tego wydarzenia odbyła się 10 - 11 października w Poznaniu i została zorganizowana przez firmę Abrys.

ENVICON to najbardziej rozpoznawalne i prestiżowe spotkanie branży ochrony środowiska w Polsce. – Jesteśmy niezmiernie dumni z tego jubileuszu, bowiem możliwość spotkania się z państwem i dyskusji zawsze pozwala nam poszerzyć horyzonty w tak wymagającej dziedzinie jak ochrona środowiska – powiedziała, otwierając kongres, Magdalena Dutka, prezes zarządu firmy Abrys. Zainteresowanie ENVICON-em było rekordowe, zdecydowało się wziąć w nim udział ponad 700 osób. – Przez ostatnie dwadzieścia lat udowadnialiśmy, że Kongres w połączeniu z wystawą targową jest bardzo potrzebny wszystkim współpracującym z nami reprezentantom branży ochrony środowiska – dodała prezes Abrys.

Podsumowaniem sesji inauguracyjnej był panel dyskusyjny, który poprowadził Piotr Talaga, redaktor naczelny wydawnictw firmy Abrys.
Podsumowaniem sesji inauguracyjnej był panel dyskusyjny, który poprowadził Piotr Talaga, redaktor naczelny wydawnictw firmy Abrys.

Podczas tegorocznej edycji tradycyjnie poruszone zostały tematy związane z gospodarką odpadami oraz gospodarką wodno-ściekową. Jednakże, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom branży ochrony środowiska, do programu wprowadzono też nowe sesje tematyczne: energetykę oraz ochronę powietrza. Ponadto pierwszego dnia Kongresu odbyła się premiera pierwszego raportu na temat gospodarki o obiegu zamkniętym dla Polski (Klub Rzymski). Oprócz licznych wykładów, odbyło się dziewięć paneli dyskusyjnych.

W sesji inauguracyjnej Georges Kremlis, szef oddziału Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska przy Komisji Europejskiej, mówił na temat polityki UE w zakresie ochrony środowiska. Podsumował jej dokonania i wskazał na najważniejsze wyzwania na kolejne lata. O wzajemnych uwarunkowaniach między gospodarką, środowiskiem a przyrodą mówił natomiast prof. dr hab. Andrzej Mizgajski, opiekun naukowy Kongresu i przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Środowiska. Podsumowaniem sesji inauguracyjnej był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli Georges Kremlis, Sławomir Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Roman Wójcik, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Iwona Koza, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Andrzej Mizgajski, Marek Haliniak, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Stephane Arditi z Europejskiego Biura Ochrony Środowiska. Panel prowadził Piotr Talaga, redaktor naczelny wydawnictw firmy Abrys.

Tegoroczny Envicon spotkał się z rekordowym zainteresowaniem. Uczestnictwo w nim zgłosiło ponad 700 osób.
Tegoroczny Envicon spotkał się z rekordowym zainteresowaniem. Uczestnictwo w nim zgłosiło ponad 700 osób.

W trakcie Kongresu sporo miejsca poświęcono problematyce zagospodarowania odpadów. Rozważano m.in. plusy i minusy zamówień wewnętrznych in house oraz nowe regulacje BAT w kontekście modernizacji instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych MBP. Na sesji poświęconej gospodarce wodno-ściekowej, mówiono m.in. jakie będą taryfowe i pozataryfowe skutki wprowadzenia nowej ustawy Prawo wodne dla przedsiębiorstw i gmin, czego dotyczy podejście procesowe do zarządzania przedsiębiorstwem, jak poprawiać efektywność firm wod-kan.

W ramach drugiego dnia Kongresu zorganizowano konferencję, na której mówiono o działaniach podejmowanych na rzecz ochrony powietrza w Polsce, a dokładniej nt. niskiej emisji. Odbyło się  także Otwarte Spotkanie Rady RIPOK, działającej przy Komitecie Ochrony Środowiska Krajowej Izby Gospodarczej. Zwieńczeniem Kongresu była uroczysta wieczorna Gala, którą poprowadził Marcin Prokop, a wieczór uświetnił koncert zespołu De Mono.

Barbara Krawczyk, Piotr Talaga

Więcej o Kongresie ENVICON w listopadowym wydaniu "Przeglądu Komunalnego".

Raport nr 1 firmy HSM Polska

Raport nr 1 firmy HSM Polska:

"Rynek gospodarki odpadami po wprowadzeniu rewolucji śmieciowej"

stan na wrzesień 2014

Historia Gospodarki Odpadami

Historia Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Grupa zamknięta - wymaga logowania
Udostępnij