Szanowni Państwo!

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast zaprasza do udziału w warsztatach dot. "konstruowania oferty w zamówieniach publicznych i jednocześnie z jej oceną, czyli spojrzenie na ofertę złożoną w reżimie PZP z punktu widzenia zamawiającego i wykonawcy", które odbędzie się w dniu 08.02.2023 r. w Łodzi w Hotelu Agat (ul. Strykowska 94; 91-604 Łódź; www.agathotel.pl).

Godzina rozpoczęcia szkolenia – 9:00.
Przewidywany czas szkolenia – ok. 5 godzin.
Prowadząca szkolenie: Wioleta Hucał

 

Czytaj więcej
WTOREK, 7 lutego 2023 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Romualda, Ryszarda, Teodora

XXII Edycja Konkursu Dyrektor Roku Zakładów Oczyszczania Miast

XII Edycja Konkursu Dyrektor Roku Zakładów Oczyszczania Miast

Organizatorem konkursu o tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta jest Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i miesięcznik "Przegląd Komunalny". Celem tego przedsięwzięcia jest nagrodzenie prezesów i dyrektorów zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami. O tytuł Dyrektora Roku może ubiegać się prezes lub dyrektor firmy spełniającej warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Dodatkowym kryterium jest co najmniej pięcioletni staż pracy na ww. stanowisku.

Zgodnie z regulaminem do konkursu kandydatów mogą zgłaszać członkowie: Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, dyrektorzy lub prezesi firm spełniających warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Dokumenty do pobrania

Raport nr 1 firmy HSM Polska

Raport nr 1 firmy HSM Polska:

"Rynek gospodarki odpadami po wprowadzeniu rewolucji śmieciowej"

stan na wrzesień 2014

Historia Gospodarki Odpadami

Historia Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Grupa zamknięta - wymaga logowania
Udostępnij