CZWARTEK, 20 czerwca 2024 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Bogny, Florentyny, Rafała

Przedsiębiorcy, a organ administracji publicznej, czyli punkty zapalne w gospodarce odpadami

Szanowni Państwo,

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast zaprasza do udziału w warsztatach nt. „Przedsiębiorcy, a organa administracji publicznej, czyli punkty zapalne w gospodarce odpadami (komunalnymi).”, które odbędzie się w dniu 26.10.2023 r. w Łodzi w Hotelu Agat (ul. Strykowska 94; 91-604 Łódź; www.agathotel.pl).

Główne zagadnienia poruszane podczas warsztatów:

MODUŁ 1: Wójt, burmistrz, prezydent miasta i sprawozdawczość komunalna

 1. Współpraca pomiędzy gminą a przedsiębiorcą (prowadzącym PSZOK, odbierającym odpady komunalne, zbierającym odpady komunalne)
 2. Omówienie ,,słabych punktów’’ sprawozdań komunalnych
 3. Poziomy – czemu tak trudno je osiągnąć?

MODUŁ 2: Inspekcja ochrony środowiska – kontrola na terenie zakładu

 1. Rodzaje kontroli IOŚ, podstawa wszczęcia kontroli
 2. Przebieg kontroli i jak się do niej przygotować
 3. Najczęściej stwierdzane naruszenia
 4. Zarządzenie pokontrolne i decyzja o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej – jak się bronić?

MODUŁ 3: Marszałek/starosta/rdoś – decyzje z zakresu gospodarowania odpadami

 1. Najczęstsze problemy z postępowaniami dotyczącymi wydawania decyzji ,,odpadowych’’
 2. Kontrole organów wydających decyzje
 3. Cofnięcie decyzji – kiedy i jak się bronić?

Godzina rozpoczęcia szkolenia – 9:00.
Przewidywany czas szkolenia – ok. 4 godz..

Prowadzące szkolenie:
r. pr. Katarzyna Wolny Tomczyk – ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 650,00 zł/os. netto + 23% VAT (w tym materiały szkoleniowe, bufet kanapkowy, przerwa kawowa, lunch).
Zgłoszenia należy dokonać przesyłając załączoną wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres biura, do dnia 13.10.2023 r.

Serdecznie zapraszamy!

 

 
Prezes Zarządu Krajowego

Wojciech Janka

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia na szkolenie

Raport nr 1 firmy HSM Polska

Raport nr 1 firmy HSM Polska:

"Rynek gospodarki odpadami po wprowadzeniu rewolucji śmieciowej"

stan na wrzesień 2014

Historia Gospodarki Odpadami

Historia Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska i Klimatu

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Grupa zamknięta - wymaga logowania
Udostępnij