CZWARTEK, 20 czerwca 2024 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Bogny, Florentyny, Rafała

Przedsiębiorcy, a organa administracji publicznej, czyli punkty zapalne w gospodarce odpadami (komunalnymi)

Szanowni Państwo,

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast zaprasza do udziału w warsztatach nt. „Przedsiębiorcy, a organa administracji publicznej, czyli punkty zapalne w gospodarce odpadami (komunalnymi).”, które odbędzie się w dniu 07.03.2024 r. w Łodzi w Hotelu Agat (ul. Strykowska 94; 91-604 Łódź; www.agathotel.pl).

Główne zagadnienia poruszane podczas warsztatów:

MODUŁ 1: Uzyskiwanie poziomów recyklingu i odzysku
1. Obliczanie poziomów recyklingu i odzysku
2. Jak osiągnąć zakładane poziomy recyklingu i odzysku

MODUŁ 2: Inspekcja ochrony środowiska – kontrola na terenie zakładu
1. Rodzaje kontroli IOŚ, podstawa wszczęcia kontroli
2. Przebieg kontroli i jak się do niej przygotować
3. Najczęściej stwierdzane naruszenia
4. Zarządzenie pokontrolne i decyzja o wymierzeniu administracyjnej kary pieniężnej – jak się bronić?

MODUŁ 3: Marszałek/starosta/rdoś – decyzje z zakresu gospodarowania odpadami
1. Najczęstsze problemy z postępowaniami dotyczącymi wydawania decyzji ,,odpadowych’’
2. Kontrole organów wydających decyzje
3. Cofnięcie decyzji – kiedy i jak się bronić?

Godzina rozpoczęcia szkolenia – 9:00.
Przewidywany czas szkolenia – ok. 4 godz.


Prowadzące szkolenie:
r. pr. Katarzyna Wolny Tomczyk – ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Koszt udziału w szkoleniu wynosi 650,00 zł/os. netto + 23% VAT (w tym materiały szkoleniowe, bufet kanapkowy, przerwa kawowa, lunch).
Zgłoszenia należy dokonać przesyłając załączoną wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty na adres biura, do dnia 22.02.2024 r.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 
Prezes Zarządu Krajowego

Wojciech Janka

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia na szkolenie

Raport nr 1 firmy HSM Polska

Raport nr 1 firmy HSM Polska:

"Rynek gospodarki odpadami po wprowadzeniu rewolucji śmieciowej"

stan na wrzesień 2014

Historia Gospodarki Odpadami

Historia Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska i Klimatu

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Grupa zamknięta - wymaga logowania
Udostępnij