CZWARTEK, 20 czerwca 2024 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Bogny, Florentyny, Rafała

Certyfikacja kompetencji zawodowychCertyfikacja kompetencji zawodowych
w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami.

Każde środowisko zawodowe zabiega o prestiż i uznanie. Dąży do podnoszenia rangi swojej profesji, wymagając od pracowników z branży wystarczających kwalifikacji do wykonywanego zawodu. Normalnością stała  się standaryzacja usług. W gospodarce wolnorynkowej wydawałoby się, że jakością steruje wyłącznie rynek. I tak pewnie jest. Ale nie dotyczy to do końca usług komunalnych, a w szczególności gospodarki odpadami. Ten rodzaj działalności zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej jest działalnością regulowaną, czyli poddaną reglamentacji i kontroli instytucjonalnej. Za reglamentację należy uznać także dostęp poszczególnych osób do możliwości wykonywania określonego zawodu. Dzisiaj sposób postępowania z odpadami wymaga złożonej wiedzy i prostej uczciwości. Dzisiaj pracownik gospodarki odpadami to nie śmieciarz, to specjalista o złożonym zakresie wiedzy i doświadczeń nabytych stażowaniem w pracy. I nie dotyczy to tylko zagadnień  technicznych, ale także prawnych, ekonomicznych i ochrony środowiska.

Jeśli po jednej stronie mamy rzeszę specjalistów tworzących nowe dobra materialnych, a dobra te z czasem staną się nieprzydatne temu który je nabył, to po drugiej stronie musimy mieć tych, którzy posiadając wiedzę, w jaki sposób ten pozostawiany dla środowiska ładunek bezpiecznie rozbroić osiągają przy tym zakładany efekt gospodarczy.  To niełatwe zadanie należy do specjalistów gospodarki odpadami zarówno od zarządzania i organizacji jak i rozwiązywania konkretnych problemów technologicznych, technicznych, prawnych i ekonomicznych.

Takie podejście znalazło już wyraz w naszym ustawodawstwie, gdzie od pracowników naszej branży wymaga się certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym rzeczy, świadectwa kwalifikacji w zakresie gospodarki odpadami do sprawowania zawodu kierownika składowiska i spalarni odpadów, czy doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie drogowym towarów (odpadów) niebezpiecznych. Certyfikaty KFDZOM są potwierdzeniem środowiska zawodowego reprezentującego gospodarkę odpadami komunalnymi o nabytych kompetencjach kadry zarządzającej i specjalistów-rzeczoznawców w danej dziedzinie.
Komisję weryfikacyjną rozpatrującą wnioski o wydanie certyfikatu stanowią członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej KFDZOM.

Wysokość opłaty rejestracyjnej za weryfikację i wydanie 1 certyfikatu dla osób których firmy są członkami wspierającymi forum wynosi 300 zł, a dla pozostałych 500 zł. Opłatę po wysłaniu wniosku o wydanie certyfikatu na adres biura Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast 65-767 Zielona Góra ul. Działkowa 37b/2 należy przelać na rachunek 87 1090 2590 0000 0001 2267 6271   Santander Bank Polska S.A. Oddział Centralny.

Wzór wniosku o wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych oraz szczegółowe kryteria jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o uzyskanie certyfikatu znajdują się w załącznikach poniżej.


1. UCHWAŁA Nr 1/04/2020 UCHWAŁA Nr 1/04/2020
2. Specyfikacja udzielanych certyfikatów Specyfikacja udzielanych certyfikatów
3. Kryteria przyznawania certyfikatu Kryteria przyznawania certyfikatów kompetencji zawodowych w gospodarce odpadami
4. Wniosek o wydanie certyfikatu WNIOSEK O WYDANIE CERTYFIKATU KOMPETENCJI ZAWODOWYCH W GOSPODARCE ODPADAMI
5. Wzór dyplomu Pobierz wzór dyplomu


Raport nr 1 firmy HSM Polska

Raport nr 1 firmy HSM Polska:

"Rynek gospodarki odpadami po wprowadzeniu rewolucji śmieciowej"

stan na wrzesień 2014

Historia Gospodarki Odpadami

Historia Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska i Klimatu

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Grupa zamknięta - wymaga logowania
Udostępnij