WTOREK, 25 lutego 2020 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Wiktora, Cezarego, Zygfryda

Dyrektor Roku Zakładu Oczyszczania Miasta

Dyrektor Roku - LogoOrganizatorem konkursu o tytuł Dyrektora Roku Zakładu Oczyszczania Miasta jest Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast i miesięcznik "Przegląd Komunalny". Celem tego przedsięwzięcia jest nagrodzenie prezesów i dyrektorów zasłużonych dla sektora gospodarki komunalnej, posiadających zdolności menedżerskie i wdrażających zasady nowoczesnej gospodarki odpadami. O tytuł Dyrektora Roku może ubiegać się prezes lub dyrektor firmy spełniającej warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Dodatkowym kryterium jest co najmniej pięcioletni staż pracy na ww. stanowisku.

Zgodnie z regulaminem do konkursu kandydatów mogą zgłaszać członkowie: Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, dyrektorzy lub prezesi firm spełniających warunki określone dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Nominowani do tytułu Dyrektora Roku 2018

  • Henryk Ławniczek – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. ; Strawczyn
  • Paweł Wojna – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.
  • Andrzej Kaczmarek – Prezes Zarządu EKO-REGION Sp. z o.o.; Bełchatów
  • Włodzimierz Mirosław Stasiak – Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. – Jelenia Góra
  • Leszek Rochowicz – Prezes Zarządu Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "RUDNO"

Dokumenty do pobrania

Raport nr 1 firmy HSM Polska

Raport nr 1 firmy HSM Polska:

"Rynek gospodarki odpadami po wprowadzeniu rewolucji śmieciowej"

stan na wrzesień 2014

Historia Gospodarki Odpadami

Historia Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Grupa zamknięta - wymaga logowania
Udostępnij