WTOREK, 19 lutego 2019 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Arnolda, Konrada, Marcelego

Klauzula RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA OGÓLNA:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO) (Dz. Urz. UE L 119.1 z dnia 04.05.2016 r.) informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Krajowe Forum Dyrektorów  Oczyszczania Miast, ul. Ułańska 7/4, 65-033 Zielona Góra, tel. +48 604 269 295, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
  1. art. 6 ust.1 lit. a RODO (dobrowolnej zgody) w celu przesyłania newsletterów i informacji handlowych;
  2. art. 6 ust. 1 lit. b RODO (umowy) w celu realizacji zadań wynikających z zawieranej umowy;
  3. art. 6 ust.1 lit. c RODO (obowiązku prawnego) w celu realizacji zadań statutowych;
  4. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionych interesów ADO) w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są pracownicy Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, upoważnieni do przetwarzania danych osobowych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. II mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. Policja, Sąd, Prokuratura, Urząd Skarbowy, Komornik Sądowy.
 5. W celu wskazanym w pkt II Administrator Danych Osobowych, korzysta tylko z usług podmiotów, które zapewniają wystarczającą gwarancję wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Są nimi, np.: firmy kurierskie, instytucje bankowe (systemy płatności), firmy obsługi informatycznej, księgowej, prawnej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. II celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa;
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
  1. dostępu do treści swoich danych
  2. oraz prawo ich sprostowania,
  3. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania (w przypadkach przewidzianych prawem),
  4. prawo do przenoszenia danych;
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji obowiązków wynikających z celów statutowych oraz zawieranej umowy, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości realizacji celów statutowych oraz realizacji umowy;
 10. Pani/Pana dane osobowe wynikające z realizacji celów wskazanych w pkt. 2 ust. b) i c) mogą być przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w celu organizacji wyjazdów szkoleniowych, będą przetwarzane z wykorzystaniem systemu informatycznego lecz nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Raport nr 1 firmy HSM Polska

Raport nr 1 firmy HSM Polska:

"Rynek gospodarki odpadami po wprowadzeniu rewolucji śmieciowej"

stan na wrzesień 2014

Historia Gospodarki Odpadami

Historia Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Grupa zamknięta - wymaga logowania
Udostępnij