SOBOTA, 16 października 2021 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Florentyny, Ambrożego, Gawła

Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych - główne założenia nowelizacji ustawy o odpadach oraz inne kluczowe zmiany


Zielona Góra, 1 sierpnia 2018 r.
Szanowni Państwo

Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast serdecznie zaprasza Państwa do udziału w szkoleniu nt. "Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych – główne założenia nowelizacji ustawy o odpadach oraz inne kluczowe zmiany", które odbędzie się w dniu 5 września br. w Łodzi w Hotelu AGAT (ul.Strykowska 94, 91-604 Łódź).
Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9:30 – w Sali konferencyjnej Hotelu AGAT(parter).
Prowadzący szkolenie: dr Jędrzej Bujny. Radca Prawny. Partner. – SMM Legal Sójka, Maciak, Mataczyński.
Przewidywany czas szkolenia: około 5 godzin.

Opis i cel szkolenia:
System gospodarowania odpadami komunalnymi podlega w ostatnim czasie dynamicznym zmianom. W rezultacie wymaga to od gmin podejmowania ciągłych działań mających na celu dostosowywanie lokalnych systemów gospodarowania odpadami do nowych uwarunkowań prawnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom zgłaszanym przez przedstawicieli środowiska samorządowego oraz branży odpadowej przygotowaliśmy szkolenie, które ma na celu przybliżyć najważniejsze zmiany legislacyjne związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane zmiany przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, który aktualnie jest procedowany w Sejmie (druk sejmowy nr 2661). Jak wskazano w uzasadnieniu do ww. projektu, projektowana nowela przewiduje zmiany mające na celu rozwiązanie problemu porzucania odpadów, a także nasilającego się zwłaszcza w maju 2018 r. zjawiska pożarów nagromadzonych odpadów. Już pobieżna analiza projektowanych przepisów prowadzi do wniosku, że nowe regulacje prawne zmierzają do zaostrzenia wymagań wobec branży odpadowej oraz zwiększenia środków kontrolno-nadzorczych. Wśród projektowanych zmian pojawia się m.in. propozycja skrócenia maksymalnego okresu magazynowania odpadów do 1 roku, wprowadzenie obowiązków związanych z prowadzeniem monitoringu wizyjnego w miejscu magazynowania odpadów lub składowania odpadów, czy wreszcie zaostrzenie wymagań związanych z uzyskaniem zezwoleń na zbieranie i zezwoleń na przetwarzanie odpadów.

Wśród innych kluczowych zmian należy zwrócić uwagę na ostatnie nowelizacje wynikające z wejściem w życie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo dla przedsiębiorców, czy też zmiany związane z ustaleniem opłat za składowanie odpadów, w związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. z 2017 r., poz. 2490). Co istotne, nowe stawki opłat za składowanie zmieszanych odpadów komunalnych wpływają na wysokość kar pieniężnych ponoszonych przez gminy z tytułu nieosiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji papieru, metalu, tworzywa sztucznego i szkła.

Biorąc pod uwagę rosnące wymagania stawiane gminom oraz podmiotom działającym na rynku odpadowym, przygotowaliśmy unikatowe szkolenie, którego celem jest z jednej strony przybliżenie aktualnego stanu prawnego, a z drugiej wskazanie rozwiązań prawnych, które mogą przyczynić się do wzrostu osiąganych przez gminy poziomów recyklingu, a tym samym oddalić widmo ewentualnych obciążeń finansowych w postaci kar pieniężnych.

Adresaci szkolenia: pracownicy urzędów gminnych i miejskich, zakładów komunalnych oraz podmiotów zagospodarowujących odpady komunalne (RIPOK, PSZOK).

Opłata za udział w szkoleniu obejmuje, bufet kanapkowy, lunch, serwis kawowy oraz koszty organizacyjne i wynosi: 450,00 zł/os netto + 23 % VAT. Warunkiem wpisania na listę szkolenia jest przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem dokonania przelewu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24 sierpnia br.
Poniżej program szkolenia oraz karta zgłoszenia.

 

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Prezes Zarządu Krajowego

Wojciech Janka

Załączniki:

  1. Program szkolenia
  2. Karta zgłoszenia

 

Raport nr 1 firmy HSM Polska

Raport nr 1 firmy HSM Polska:

"Rynek gospodarki odpadami po wprowadzeniu rewolucji śmieciowej"

stan na wrzesień 2014

Historia Gospodarki Odpadami

Historia Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Grupa zamknięta - wymaga logowania
Udostępnij