Szanowni Państwo!


Krajowe Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast organizuje w dniach 04.07.2021 - 07.07.2021 roku szkolenie dla zarządzających spalarniami odpadów, współspalarniami odpadów oraz składowiskami odpadów, kończące się egza.minem państwowym. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zdaniu egzaminu uzyskają świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami w następujących zakresach: termicznego przekształcania odpadów oraz składowania odpadów.

Proponowane szkolenie odbędzie się w Zielonej Górze w Hotelu For - Rest (ul. Głogowska 4A, Racula, 66-004 Zielona Góra; www.for-rest.pl).

 

Czytaj więcej
CZWARTEK, 24 czerwca 2021 r. godz. . Dzisiaj są imieniny: Danuty, Emilii, Jana

Aktualności

Pokaż # 
Tytuł
Wizyta w Wielkopolskim Centum Recyklingu ZGO w Jarocinie
Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego dla zarządzających spalarniami odpadów, współspalarniami odpadów, oraz składowiskami odpadów
11. Konferencja Paliwa z Odpadów
57 Zjazd KFDZOM
CZY LIKWIDACJA UCIĄŻLIWYCH ZAPACHÓW TO PROBLEM?
24. Konferencja Konferencja Kompleksowa gospodarka odpadami
Warsztaty z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ubezpieczeń w zakładach gospodarki odpadami
Optymalne funkcjonowanie instalacji mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów w czasie epidemii COVID-19
Klub Mentora
Certyfikacja kompetencji zawodowych
Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2
56 Zjazd KFDZOM
Odwiedź nas na Facebooku
Zmiana terminu Zjazdu KFDZOM
Pandemia koronawirusa – zalecenia dla branży komunalnej
Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów
56 Zjazd KFDZOM
Szkolenie nt. Gminne systemy gospodarki odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych.
Szkolenie nt. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
ECOMONDO The Green Technologies Expo oraz Key Energy
55 Zjazd KFDZOM
O spalarniach odpadów w Sejmie
54 Zjazd KFDZOM
Szkolenie nt. "transport drogowy rzeczy - czas pracy kierowcy"
Szkolenie w zakresie sprawozdawczości wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (3)
Jacek Połomka został wybrany Dyrektorem Roku 2017
Mapa drogowa w kierunku dostosowania zakładów oczyszczania miast do nowych przepisów
ENVICON - nowe miejsce, nowa data, nowe możliwości
Gospodarka odpadami w nowych uwarunkowaniach prawnych - główne założenia nowelizacji ustawy o odpadach oraz inne kluczowe zmiany
Szkolenie nt. "Ochrona przeciwpożarowa w zakładzie gospodarki odpadami oraz zasady ubezpieczenia zakładu"
Szkolenie nt. "Ochrony danych osobowych w gospodarce odpadami"
Międzynarodowa Konferencja Selektywna zbiórka, segregacja i recykling odpadów
Szkolenie nt. „Nadchodzących zmian w ewidencji i przewozie odpadów”
Szkolenie w zakresie sprawozdawczości wynikającej z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
XXI edycja Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON Environment
53. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast
Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego dla zarządzających spalarniami odpadów, współspalarniami odpadów, oraz składowiskami
51. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast
ALBUM "25 LAT KRAJOWEGO FORUM DYREKTORÓW ZAKŁADÓW OCZYSZCZANIA MIAST"
Warsztaty dot. selektywnego zbierania odpadów oraz określenie praktycznych sposobów jego realizacji i kosztów z tym związanych
Szkolenie nt. "Ceny transferowe 2017 - nowe regulacje"
V FORUM GOSPODARKI ODPADAMI w ramach Targów EKOTECH
Podstawy sprawozdawczości w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami w 2017 r.
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów
ENVICON - święto ochrony środowiska
Kurs dla dla zarządzających spalarniami odpadów oraz składowiskami odpadów
49. Zjazd Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast
Tekst jednolity ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
O błękitno-zielonej infrastrukturze na Pol-Eco-System Silesia w Katowicach
Aktualizacje planów gospodarki odpadami
Prezentacje z 47 Zjazdu KFDZOM
Zapraszamy do udziału w kursie
Szkolenie w zakresie sprawozdawczości
Zapraszamy do udziału w seminarium
Szkolenie z zakresu transportu drogowego rzeczy

Raport nr 1 firmy HSM Polska

Raport nr 1 firmy HSM Polska:

"Rynek gospodarki odpadami po wprowadzeniu rewolucji śmieciowej"

stan na wrzesień 2014

Historia Gospodarki Odpadami

Historia Gospodarki Odpadami

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Środowiska

NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Grupa zamknięta - wymaga logowania
Udostępnij